Poornam EcoVision Foundation

Holistic approach towards sustainable lifestyle

Live E-waste Collection Centers

४ ऑगस्ट पासून चालवली जाणारी केंद्रे (updated on 30.09.2016): Please call 7722077447 for any additional information.

नगर रोड (येरवडा भाग): (प्रमुख: श्री हेमंत केतकर : ९३२६६५४७८९)

1. वडगाव शेरी: विरंगुळा केंद्र,विठ्ठलांजन डेअरी, करण घरोंदा जवळ,छत्रपती शिवाजी उद्यानाच्या मागे, वडगावशेरी सारंग पितळे ९९२२९१७२५८
2. धाणोरी: महाराजा हार्डवेअर,सॉलिटेर बिल्डिंग समोर, धानोरी रोड. उप केंद्र – मातोश्री मंगल कार्यालय,धानोरी हरीओम सिंघ राजपुंत ९८८१९३१५७१
शेषराव पाटील ९०११०११०२५
3. विमाननगर : विमाननगर जोगर्स पार्क, अतुल भंडारे – ९७६५८५१९६६
4. विश्रांतवाडी: कन॓ल वि. गो. अष्टेकर लेन नं. ७ , शांती हाड॓वेअर शेजारी, विद्यानगर, पुणे ३२ विनोद मोहरीकर ८०५५३११९२९, राहुल पंडित ९८५००५९१७०

सोलापूर रस्ता: (प्रमुख : श्री रवी तुपे : ९४२२३१५२६५)
5. वानवडी: अपंग कल्याणकारी संस्था, वानवडी, पुणे – चैतन्य जांभूळकर ९७६३९७७८७७, भाऊ येळे ८६०५१६३०७०
6. हडपसर: जनसेवा न्यास, हडपसर मार्केट जवळ, हडपसर गावठाण, पुणे राहुल कुलकर्णी ९५५२५४५२८८, अश्विन शेटे ९८२२०४७४५४
7 .मुंढवा: स. न. ६, गोरोबाकाका मंदिर, केशवनगर, मुंढवा, पुणे संतोष माने ९८५०४९४१२८, हिंदुराव वाडेकर ९८५०५२४२७७
8. मगरपट्टा: स. न. १५०, शांती आनंद बंगला, मागर्पत्ता रोड, डॉमिनोज पिझ्झा शेजारी, हडपसर, पुणे अमित पाटील ९२२६७०४५४३, सचिन पवार ९९२३२५७०३६

कर्वे रस्ता: (श्री. दत्ताजी वाळवेकर : ९८२३८६७१५७)

9. संदीप मांडलिक यांचे दुकान, ‘Sustainable Initiative’, स्वस्तिश्री सोसायटी, कर्वे नगर, संदीप मांडलिक: ७७६७०३००५६
10. डेक्कन भाग: नवयुग मित्र मंडळ, भांडारकर रस्ता, साने डेअरी समोर संदीप देशपांडे ९८९०९२०३०५, संजय करंजकर ७७५७०६४७००
11. वारजे: पी. एम. सी. शेड, औन्द्म्बर होउसिंग सोसायटी जवळ, वर्धमान पेट्रोल पंप, कॅनॉल रोड, वारजे शामकांत चौथाई ९८५००१३२२२
योगेश जोशी ७६६६९०७७१६
12. कोथरूड: समीर इंटर प्रायजेस, कर्वे पुतळ्यासमोर, हॉटेल शीतल शेजारी, कर्वे रस्ता अतुल व्यास ९९६०५८०००४, किरण भाटीया ९३२५०८३९०५
13. परमहंस नगर: रेवा वाशिंग सेंटर, जीत मैदानाजवळ, परमहंस नगर, पुणे, योगेश रुद्रे ९८२२६४७९७७, सुरेश पाटील ९८८१०२५२४०

पेठ भाग: (श्री. विकास दामले : ९८२२२७१९९६)
14. कसबा: स्वरूप वर्धिनी, परागे चौक, मंगळवार पेठ, पुणे दीपक लोणकर ९९२३३३५३६
15. कोरेगाव पार्क: कलिंगा क्लासिक समोर, नारंग रोड, बोट क्लब रोड, पुणे विजय गौडा ९७६२४२८४२९
16. शनिवार पेठ :अहिल्यादेवी शाळा, शनिवार पेठ, पुणे ३०. विजय पाठक ९९२३६६३१६९
17. कॅम्प : कामाठीपुरा गणेश मंडळ , भोपळे चौक, कॅम्प पुणे राजेश पूरम ९९६०८७६७०८, सुधाकर संगमवार ७०५७६४१४३४

सेनापती बापट रस्ता, बाणेर, खडकी, शिवाजीनगर: (श्री. प्रणव जोशी, ८६००१०७३३१)

18. गोखले नगर: द्रोणागिरी मारुती मंदिर, विद्याभवन शाळेजवळ, मॉडेल कॉलोनी, पुणे अभय रबडे ९८२२२९५१७०
19. शिवाजी नगर: वैभव इंटरप्रायजेस, सावरकर भवन मागे, बालगंधर्व रंगमंदिर मागे, संजय गायकवाड : ९५६१७८४४०३
20. बाणेर: अभ्युदय बँक पार्किंग, बालेवाडी फाटा , गणेश दत्त मंदिर, पुणे नितीन मेटकर ९७६३७२८२३३
21. बोपोडी/खडकी: आलेगावकर शाळा, खडकी बाजार, खडकी. विक्रम परदेशी ९७६७५७६७६७

सिंहगड रस्ता: (प्रमुख: श्री. प्रसन्ना बंकापुरे: ९९२३३९०५०५)
22. विठ्ठलवाडी: जगताप अव्हेन्यू, मनपा कर संकलन कार्यलयासमोर, हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड पुणे शरद जगताप ९८२२०६२२४४
23. विवेकानंद: विद्युत भवन, नवश्या मारुती, सिंहगड रस्ता. पुणे चंद्रकांत पोटे ९५४५९०६५२४

Advertisements